CERTYFI-CAD

Analizy wytrzymałościowe

Analizy wytrzymałościowe

Analizy wytrzymałościowe pozwalają przewidzieć poziom naprężeń i odkształceń układu w zależności od różnych czynników. Uwzględnia się tutaj przede wszystkim takie elementy jak rodzaj obciążeń, sposób mocowania i parametry materiałowe konstrukcji. Obliczenia umożliwiają szybkie zidentyfikowanie słabych punktów całego układu na etapie projektowym. Co więcej, możliwa jest również ocena konstrukcji istniejącej, a więc wyeliminowanie powtarzających się pęknięć lub uszkodzeń.

Nasz zespół wykonuje obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES) w oparciu o program Inventor Nastran.

Analiza wytrzymałościowa pozwala m.in. na

 • szybką i fachową ocenę prawidłowości założeń projektowych,
 • optymalizację konstrukcji, a przez to obniżenie kosztów produkcji,
 • bezpieczeństwo użytkownika podczas kontaktu z produktem.

Wykonujemy między innymi analizę:

 • statystyczną liniową,
 • statystyczną nieliniową,
 • wyboczeniową,
 • impactową i droptestową,
 • zmęczeniową,
 • kompozytów,
 • liniową termiczną w stanie ustalonym,
 • nieliniową termiczną w stanie ustalonym,
 • nieliniową termiczną w stanie nieustalonym,
 • polegającą na charakterystykach częstotliwościowych,
 • ramową statystyczną i modalną bardziej skomplikowanych struktur zbudowanych z kształtowników,
 • pozwalającą na wirtualne sprawdzenie poprawności działania zaprojektowanych mechanizmów uwzględniając np. masę, tłumienie, sztywność czy tarcie, grawitację.
 • kinematyczną mechanizmów,
 • statyczną konstrukcji z kształtowników stalowych lub aluminiowych z uwzględnieniem ich rzeczywistego położenia, czyli obciążonych śniegiem i wiatrem charakterystycznym dla danego regionu.