CERTYFI-CAD

Inżynieria odwrotna tzw. REVERSE ENGINEERING

Inżynieria odwrotna  tzw. REVERSE ENGINEERING

Opracowanie i rozwój wielu nowych technik jak np. skanowanie 3D przyczyniło się do powstania innowacyjnych rozwiązań wspomagających proces produkcji. Warto wymienić tutaj między innymi Reverse Engineering. Zasadniczą zaletą metody jest wysoka opłacalność.

Najważniejszą cechą tego typu procesu jest odtworzenie części lub całej maszyny. Dotyczy to elementu, w przypadku którego utracono dokumentację techniczną lub nie jest możliwe odnalezienie producenta. Rozwiązanie to znacznie ułatwia i przyspiesza proces projektowy. Dzieje się tak, gdyż nie wymaga on żmudnego, a także często czasochłonnego mierzenia każdego podzespołu lub części.

W naszej firmie proces ten realizowany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

  • skanowanie 3D maszyny, bądź części i przekształcenie otrzymanej chmury punktów na powierzchnię;
  • zaprojektowanie wirtualnego prototypu w oparciu o uzyskane dane pomiarowe;
  • określenie parametrów technologicznych typu: chropowatość, klasa wymiarowa wykonania itd. na podstawie założonej funkcjonalności i dopuszczalnych możliwości produkcyjnych Klienta;
  • ponowny skan maszyny lub detalu i końcowa weryfikacja poprawności wykonania;
  • ocena prototypu przez Klienta i produkcja maszyny lub detalu.