CERTYFI-CAD

Projektowanie maszyn i urządzeń z wykorzystaniem napędów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych.

Projektowanie maszyn i urządzeń z wykorzystaniem  napędów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych.

Konstruowanie jest rodzajem projektowania. Termin ten określa szczegółowe projektowanie maszyn i ich elementów. Konstruowanie jest procesem złożonym i trudnym. Każde zlecenie projektowe można zrealizować na wiele sposobów. Konstruktor staje więc przed wyborem rozwiązania możliwie najlepszego.

Można sformułować kilka podstawowych zasad, jakimi trzeba się kierować przy projekcie:

Maszyna ma spełniać:
• wszystkie założone przez inwestora funkcje i zadania,
• być optymalna pod względem technologicznym i kosztowym (doboru materiałów, procesu produkcji itd.)

Proces konstruowania odbywa się m.in. w oparciu o:
• warunki brzegowe narzucone przez klienta,
• szkic wykonany odręcznie przez klienta,
• podobną maszynę istniejącą już na rynku i spełniającą wymagane funkcje.

Oferujemy między innymi:

  • Wykonywanie wirtualnych prototypów maszyn i urządzeń (Rapid Prototyping)
  • Użycie sprawdzonych rozwiązań wiodących producentów pneumatyki, hydrauliki czy automatyki takich jak: PARKER, PONAR, FESTO, SMC, Metal Work, NORD, Bonfiglioli
  • Modelowanie bryłowe i powierzchniowe w profesjonalnych inżynieryjnych programach typu CAD 3D (Inventor, AutoCAD)
  • Tworzenie konstrukcji spawanych
  • Tworzenie konstrukcji blaszanych oraz ich rozwinięcia do płaskich powierzchni z zaznaczeniem linii gięcia dla prasy krawędziowej
  • Tworzenie plików „dwg” lub „dxf” części blaszanych dla procesu cięcia maszynowego
  • Projektowanie instalacji rurowych spotykanych w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz w urządzeniach powszechnego użytku
  • Wykonywanie modeli 3D w formatach STEP, SAT (dla produktów będących w sprzedaży), udostępnianych przez producenta do celów projektowych.